Shambhavi Mudra

Webinar 18 Juli


Heart Rate Variability

  • 7 Andetag per minut
  • Stoppa pausen i andningen till ett flow
  • Ut – andningen lite längre en in – andningen
  • Varma händer så är du där

My Calm Beat Appen