Meditation

Näspunkts Meditation

Utöva uppmärksamhet mot nässpetsen:

Sitt i en bekväm hållning, med ryggen rakt, hakan lite uppåt, titta på
nässpetsen på ett avslappnat sätt (utan att blinka).

Stanna i denna position så länge du klarar av det tills ögonen måste slutas. 

10 sekunder, 15 sekunder, 20 sekunder, eller tills du känner att du inte kan fortsätta titta längre och före dina ögon börjar gråta. 

Stäng ögonen och uppmärksamma det tredje ögat i 3 minuter.

Gör denna övning i ett sätt av 2.