En medveten uppfattning om The I Am

Hur kan man direkt uppleva I Am Jag Är. ?

Använd den här korta processen och låt någon gå igenom den med dig om du har möjlighet och upplev vad som händer.

Steg 1. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, är du en man, kvinna eller inte inget av det ?

Steg 2. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, existerar du, existerar inte eller varken eller?

Steg 3. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, är du perfekt, ofullständig eller varken eller?

Steg 4. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, är du definierad, odefinierad eller varken eller?

Steg 5. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, är du ensam, connectad eller varken eller?

Steg 6. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, Älskar du, är du oälskbar eller varken eller?

Steg 7. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, är du värdelös, värdefull eller varken eller?

Steg 8. Utan du använder dina tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt, är du perfekt, ofullständig eller varken eller?

Steg 9. Lägg märke till det statslösa tillståndet av inga tankar, minne, känslor, föreningar, (sociala, eller religösa) uppfattningar, uppmärksamhet eller avsikt.

Lägg märke till det statslösa statet, det tomma, icke-verbala,  The I Am. 

🙂 

Have Fun!