25.00 Monthly

Ascension Sadhana

Ascension Sadhana är en medlemsportal tillsammans med Shiva Siddhananda. Han är värd för Webbseminarier, Meditationer och Sacred Healing Yoga-träning för studenter varje månad. Du får grundläggande, samt avancerad andlig träning av Shiva som han delar. Detta går hand i hand med Ascension kurser som Shiva Siddhananda har runt om i landet. Perfekt för dig som önskar gemenskap med likasinnade samt kontinuitet i din andliga uppstignings process, praktik och utveckling.

Enroll Now

€88.00

Ascension Sadhana Göteborg 23 – 25 April 2021

Online inspelning av Shiva Siddhanandas Workshop, Ascension Sadhana som ägde rum i Göteborg den 26 - 28 Mars 2021. 12 timmars inspelning som du har lifetime access till och du kan se workshopen så många gånger du önskar i ditt egna tempo. Mer information och innehåll om workshopen hittar du under workshop/event i menyn.

Enroll Now

€88.00

Ascension Sadhana Stockholm 16 – 18 April 2021

Online inspelning av Shiva Siddhanandas Workshop, Ascension Sadhana som ägde rum i Göteborg den 26 - 28 Mars 2021. 12 timmars inspelning som du har lifetime access till och du kan se workshopen så många gånger du önskar i ditt egna tempo. Mer information och innehåll om workshopen hittar du under workshop/event i menyn.

Enroll Now

€88.00

Ascension Sadhana Gothenburg 26 – 28 Mars 2021

Online inspelning av Shiva Siddhanandas Workshop, Ascension Sadhana som ägde rum i Göteborg den 26 - 28 Mars 2021. 12 timmars inspelning som du har lifetime access till och du kan se workshopen så många gånger du önskar i ditt egna tempo. Mer information och innehåll om workshopen hittar du under workshop/event i menyn.

Enroll Now

€33.00

Ascension Activation

Channeled High Frequency Light Code Activation with Light Language with Ascended Masters and Angels. During this Ascension Activation we step into a quantum field together and open a portal of divine love. The Activation will delete viral programming while simultaneously activating your divine blueprints for what you came to be and birth here on earth.

Enroll Now

€75.00

Isis Initiation

This Initiation with the Goddess Isis experienced as a guided meditation. Encoded with healing music and light language. You will receive downloads in form of light codes to remember who you are on a deeper level. Isis will guide you into a special chamber in a pyramid. You will receive downloads from earlier lives and the gifts that you had in that life time. Those codes will start to integrate in this life to. The light codes will help you to remember who you where in a past life. Sacred Healing Music blends your journey into the pyramid through Shiva with Isis.

Enroll Now

€67.00

Energetic Cord Cutting

In this course will Shiva Siddhananda help you to remove negative energy cords from past relationships, traumas and events in your life. It can be from past life or from this lifetime. You can also choose to cut cords in our present relationships, even those that are really great for you, as a way of continually cleansing the energy between us and creating space for new. A Guided Energetic Cord Cutting Meditation is included in this course.

Enroll Now

Free

Change your Brain Change your Life

During this event with Shiva will you learn how to activate different parts of the Brain with Infra Red Light Healing and Mantras. Shiva will also show you a technique on how to still the mind with stopping the limitation in your Neo Cortex.

Enroll Now

€47.00

Liberation Healing Transformation

Välkommen till en hel helg med Shiva Siddhananda. Under denna helgen får du uppleva Shivas närvaro genom Meditationer, Yoga, Pranayamas, Healing och djup visdom. Innehållet i denna kurs hjälper dig att utveckla ditt sinne, få balans i dina emotioner samt en fysisk perfekt hälsa. Kursen är på Svenska.

Enroll Now

€45.00

Krishnas 3 Day Healing Retreat

We all know how amazing it can be to receive healing from Shiva. In this Healing retreat will you receive 3 healings from Shiva during a 3 day period. The Healing are programmed to attune you into Krishna Abundance Consciousness. Shiva has recorded a guided meditation for you to listen to while you are receiving the healing. Attune your consciousness and become Krishna with this meditation and healing. The meditation is programmed with unique frequencies to attune you with abundance.

Enroll Now

€88.00

Ascension Sadhana Stockholm 14 – 16 Maj 2021

Online inspelning av Shiva Siddhanandas Workshop, Ascension Sadhana som ägde rum i Stockholm den 14 - 15 Maj 2021. 12 timmars inspelning som du har lifetime access till och du kan se workshopen så många gånger du önskar i ditt egna tempo. Mer information och innehåll om workshopen hittar du under workshop/event i menyn.

Enroll Now